Privacyverklaring

Kooystra Professioneel verwerkt persoonsgegevens. Privacy is voor ons belangrijk en daarom willen we u hier ook duidelijk en transparant over informeren. Deze privacyverklaring is van toepassing voor de volgende websites van Kooystra Professioneel:

– www.kooystrapro.nl – www.streampagina.nl – www.sinterklaaslive.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kooystra Professioneel verzorgt, via onze websites, live events in opdracht van onze klanten. Voor een goede werking van onze website is het, in sommige gevallen, noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens verzamelen. Onderstaande persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als u op een van onze websites inlogt:

– Registratie van gebruikersnaam – Datum en tijd van inloggen – IP-adres, Internetbrowser en apparaat type

Voor uw privacy zijn deze inloggegevens aan u verstrekt via onze klant, waar u, als bezoeker van onze website, een verbintenis mee heeft. Op deze manier kunnen wij als Kooystra Professioneel waarborgen nooit uw inloggegevens te kunnen koppelen aan andere, dan de hierboven vermelde, persoonsgegevens. Daarnaast verwekt Kooystra Professioneel de ingevulde gegevens van het contact formulier op de contactpagina van www.kooystrapro.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kooystrapro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kooystra Professioneel verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de overeenkomst die wij hebben afgesloten met onze klant:

– Het verzorgen en voor u, als bezoeker, toegankelijk maken van een online event.

Hiervoor maken we gebruik van eerdergenoemde persoonsgegevens. Het IP-adres, Internetbrowser en apparaat type dienen enkel voor de technische ondersteuning. Als u problemen ondervindt met het inloggen, kunnen wij u aan de hand van deze gegevens iets gerichter helpen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kooystra Professioneel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kooystra Professioneel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kooystra Professioneel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

– Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klant, worden uw persoonsgegevens maximaal 3 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kooystra Professioneel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten. Binnen deze overeenkomst verstrekken wij alleen wel/niet gebruikte inlognamen tijdens het online event.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kooystra Professioneel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kooystra Professioneel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kooystrapro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kooystra Professioneel wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kooystra Professioneel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kooystrapro.nl

Wijzigingen

Kooystra Professioneel behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Versie 1.0 november 2020